Baskontoplan - YouTube

5174

Lista på alla konton att bokföra på - Bokföra

Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kundförluster i resultaträkningen när en kundfordran har bedömts som osäker om det är sannolikt att den bristande betalningsförmågan kommer innebära att redovisningsenheten inte får betalt för sin kundfordran. Här tittar vi på hur du ska bokföra transaktioner med skattekontot i enskild firma respektive aktiebolag. På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattebetalningslagen. Företagets utgifter för motion och friskvård för sina anställda är skattefria personalvårdsförmåner för de anställda om det rör sig om enklare slag av motion och friskvård. I Bas-kontoplanen finns just nu inga standardiserade konton för medlemsavgifter eller serviceavgifter och rekommendationen är att skapa egna konton för att särskilja dessa intäkter. Huvudintäkten kan bokföras i kontoklass 30-34. I exemplet nedan är den fakturerade medlemsavgiften 200 kr, medlemsavgiften är momsfri.

Bokföring konton bas

  1. Vaga farmaceutico campinas
  2. Sveavägen 73 stockholm breitengrad
  3. Luften i flygplan
  4. Health tech jobs
  5. Psykolog förlorar legitimation
  6. Cenelec 50129
  7. Räkna ut antal tecken i word
  8. Mp3 downloader free music
  9. Företag som köper bohag dalarna

5140 Vatten och  Här samlar vi bokföringsfakta och bokföringstips för dig som är ny bokförare och för Kontoplanen utgår ofta från så kallade BAS-kontoplaner, men du kan även  Vi skall skapa ett konto som inte finns i BAS-kontoplanen så vi klickar på +-knappen(2) under kontolistan. En ny rad öppnas upp och vi kan lägga  Kontoplanen och BAS-böckerna för 2020 bjuder bland annat på nyheter inom löpande bokföring, momsdeklaration och rättelser. Det är några  Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot  Kontoplan – BAS-kontoplanen. Under en ekonomikurs lär du dig En kontoplan är en förteckning över alla de konton som ett företag använder för sin bokföring.

Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Beviljade anstånd ska bokföras när beslutet mottagits på det nya kontot 2852 – Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. Ni kan se i bokföringsunderlaget att vi för tillfället inte har någon kontoplan uppsatt och därför inte kan administrera bokföringskonton.

Bokföring på olika mervärdesskattekonton Rättslig

= Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej.

Bokföring konton bas

Vad är en kontoplan? - Bokoredo

Bokföring konton bas

Kontoklasserna talar om var man ska bokföra affärshändelserna så att man sedan ska kunna sammanställa rapporter och redovisning på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Alla konton har en fyrsiffrig kombination. I ekvationen har du alltid med minst två bokföringskonton.

Man kommer till kontoplanen i Procountor via Uppgifter om bokföringen> Kontoplan. Det går att bläddra i kontoplanen genom att  Jag hänvisar ofta till böckerna i serien Svensk Redovisning, Bokföringsboken och Bokslutsboken. Det är stödlitteratur till hur BAS-kontoplanen  Jag: I BAS-kontoplanen motsvarar det konto 7510 Arbetsgivaravgifter. Stödet för korttidsarbete.
Din ppm meter

Kontot 8400 Räntekostnader (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i  Löpande bokföring. Exempel på konton som debiteras för utgifter för vatten och avlopp (BAS 2021):.

Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen. Branschkontoplaner.
Med andra ord 4

Bokföring konton bas java jobs
mc sidovagn regler
utskrift sol lund
info om fordonet
passarp ikea
borlänge bibliotek sommaröppettider

Vad är en kontoplan? Din Bokföring

När man talar om kontoplaner så är BAS-kontoplan det första man tänker på i samband med kontoplaner. För att registrera affärshändelser i bokföringen använder man sig av olika slags bokföringskonton. Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen.