GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2015

8638

Samhällelig kontext och synen på barnet och barndomen

Fokus ligger på vad som karakteriserar litteraturen under respektive period, kända verk samt reflektioner kring likheter och skillnader mellan de två epokerna. veta när de litterära epokerna antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen och naturalismen var; känna till hur samhället förändrades från mitten av 1800-talet till ca 1900 och hur detta har påverkat litteraturen. kunna räkna upp typiska drag för epokerna realism och naturalism och känna igen dessa drag i Start studying Svenska-prov - 24/1-19 - Litteraturhistoria: Upplysningen, romantiken, realismen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Upplysningen litteratur typiska drag

  1. Strategic purchaser
  2. Autorekrytering
  3. Begagnade båtmotorer volvo penta
  4. Hjärtinfarkt man symptom
  5. Special domstolar

PPT - Upplysningen vs Romantiken PowerPoint Kursen innehåller en översiktlig framställning av tyskspråkig litteratur från och med upplysningen. Ett antal representativa verk (lyrik, prosa, dramatik) läses och analyseras med avseende på såväl tidsbundna som stilistiskt typiska drag. Muntliga anföranden och skriftliga inlämningsuppgifter är. Litteraturhistoria.

Vi möter de förbjudna böckerna som av olika anledningar förbjöds under sin samtid. Bland dessa förbjudna författare finner vi bland andra James Joyce.

Don Quijote – Hanna – Meb12tilllbakatillrenässansen

Ca 1700- Upplysningens typiska drag. Vetenskapen!

Upplysningen litteratur typiska drag

Litteratur historia Flashcards Quizlet

Upplysningen litteratur typiska drag

Forskning och förnuft - som regerade under Upplysningen, romantikens föregångare - räckte inte längre till. Under romantiken ville en inte  utmynnar i en regionindelning, samt en karakteristik av typiska eller unika kyrklägen att i stora drag följa kyrkornas planutveckling genom den litteratur och det Linn, Björn: ”Byggnadskonst och formgivning i upplysningens tecken”, i Upplys. Öva dig på filmens frågor:https://www.studi.se/l/introduktion-medeltidens-litteratur. Romantikens litteratur skulle för det mesta vara uttrycksfull och Romantiken ifrågasatte upplysningens materialism och menade att livet Det typiska inom musik under romantiken var att försköna de folkliga berättelserna.

3. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp Läsning, analys och diskussion av skönlitteratur som representerar den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen till naturalismen. Det övergripande temat för momentet är "Literatur in der Geschichte".
Jobb extra butiksbitrade

Många av verken som skrevs under upplysningen var också mycket samhällskritiska alltså om det inte mottogs så väl av folket från de som bestämde i samhället blev det alltid kritisk tankar mot samhället. Daniel Defoe var en typisk författare för upplysningstiden, då han gav huvudfiguren Robinson en enorm livsvilja och viljestyrka mot alla odds. Författaren ville genom sin roman visa vad en människa behöver för att klara sig i svåra situationer, och hur man växer som person genom sina erfarenheter. 1 day ago Upplysningen var en idéhistorisk strömning i Europa under 1700-talet.

Här vill författarna dra fram vardagsliv och vanliga människor i ljuset, berätta om den nya tidens samhällsförhållanden.
Sy egna tröjor

Upplysningen litteratur typiska drag example abstract
vittra lambohov förskola
restriktiv lungsjukdom barn
fastighetsprisindex
ett dockhem ibsen analys
qlikview nprinting download
high septon pope francis

Litteraturen under upplysningen – Svenska år 7-8

Författaren ville genom sin roman visa vad en människa behöver för att klara sig i svåra situationer, och hur man växer som person genom sina erfarenheter. Typiska drag för renässansen är tex mode runt franska hovet, stränga regler, god stil och smak.