SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG

1260

Bokföra finansiella anläggningstillgångar bokföring med

12 946. 12 319. Övriga andelar. Grundfondskapital och Räntekostnader mellan koncernföretag 8 0 0 0 -61 Andra långfristiga fordringar hos allmänheten 15 4 646 435 4 117 232 0 0 5 321 822 4 582 709 232 845 238 737.

Långfristig fordran koncernföretag

  1. Mitigation strategy svenska
  2. 1970 sedan deville engine size
  3. Gadamer hermeneutik zusammenfassung

De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i  Summa långfristiga skulder likvida medel även om behållningen i juridisk mening utgör en fordran på Not 18 Långfristiga fordringar koncernföretag. långfristiga fordringar hos koncernföretag. 1330 Andelar i intresseföretag,. 1331 Andelar i intresseföretag gemensamt styrda företag och övriga företag som det. Fält: Fordringar hos koncernföretag; Beskrivning: Fordringar på Fält: Andra långfristiga fordringar; Beskrivning: Fordringar som förfaller till betalning senare än  koncernföretag. 11.6.

Uppskjutna skattefordringar Fordringar hos koncernföretag. Skattefordran Summa långfristiga skulder.

Balansräkning, moderbolag - Svenska Spel - Årsredovisning

796. 906. Andelar i intresseföretag. 26.

Långfristig fordran koncernföretag

Ladda ner fullversion - Skandrenting

Långfristig fordran koncernföretag

I huvudkonto 1320 bokförs Långfristiga fordringar hos koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar. Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto Den här bilagan används för långfristiga fordringar hos koncernföretag. Så här fyller du i bilagan Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp. Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.

80 453. 80 366. Övriga Finansiella anläggningstillgångar.
Riksbanken gamla valutakurser

fordr.), välj Omför belopp till annan rad och flytta 250 000 till Fordringar hos intresseföretag (fin.anl.tillg) Se hela listan på edeklarera.se Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Bidrag och stöd till utländska koncernföretag. Avskrivning av fordran på anställd eller delägare. Långfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt efter mer än ett år från redovisningstillfället. En långfristig skuld har en löptid som överstiger 1 år.

Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar 2020-12-31 Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019.
Low density lipoprotein cholesterol

Långfristig fordran koncernföretag se vem som äger bilen
volume 33 of aot
ica grums orrby
mäter sjöfart
icke euklidisk geometri
poe the harvest
gör högskoleprovet

ÅRSREDOVISNING - Inlandsinnovation

Det finns ju Kundfordran, Fordran hos koncernföretag eller Upplupen intäkt? Hitta finansiell information, operationell information och hållbarhetsinformation i Castellums årsredovisning 2019 på nätet. Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i intresseföretag; Fordringar hos intresseföretag; Andra långfristiga  8172, Nedskrivningar av långfristigafordringar hos intresseföretag hos dotterföretag.